Boerderij Corverslaan 2, Hilversum

Corverslaan 2, Hilversum (1)
Corverslaan 2, Hilversum (2)
Corverslaan 2, Hilversum (3)
Corverslaan 2, Hilversum (4)
Corverslaan 2, Hilversum (5)
Corverslaan 2, Hilversum (6)
Corverslaan 2, Hilversum (7)
Corverslaan 2, Hilversum (8)
Corverslaan 2, Hilversum (1) Corverslaan 2, Hilversum (2) Corverslaan 2, Hilversum (3) Corverslaan 2, Hilversum (4) Corverslaan 2, Hilversum (5) Corverslaan 2, Hilversum (6) Corverslaan 2, Hilversum (7) Corverslaan 2, Hilversum (8)

Achter het ’s-Gravelandse landgoed Gooilust liggen twee achttiende-eeuwse boerderijen. De beide boerderijen werden gebouwd ten behoeve van de ontginning van het uitgestrekte heideveld achter het landgoed. Eigenaar Gerrit Corver Hooft had in het laatste kwart van de achttiende eeuw namelijk een groot deel van deze heide aangekocht. De kleinste van de twee boerderijen, Corverslaan 2, werd gebouwd met een laag woongedeelte die naar de weg gekeerd was en dwars daarop een hoger bedrijfsgedeelte. Het bedrijfsgedeelte met daarin de potstal was zodoende gekeerd naar de te ontginnen heide waarover de geproduceerde mest met heideplaggen werd uitgereden. Door bodemverrijking werd de grond vruchtbaar en geschikt voor de landbouw. In 1934 werd het gehele landgoed geschonken aan Natuurmonumenten. Tot 1970 behield de boerderij zijn agrarische functie waarna het omgebouwd werd tot woning. De verbouwing werd voor die tijd met opvallend veel respect voor de historische boerderij uitgevoerd. Desondanks was de gedeeltelijke herbestemming van de boerderij een ingrijpende wijziging van het bedrijfsgedeelte en ook het erf.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Het gebouw werd in de markt gezet waarbij door de vereniging strike eisen gesteld worden aan de verbouwingsmogelijkheden. Juist omdat de uiteindelijke uitstraling van de boerderij voor een deel ook het aanzicht van het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied (Gooilust en Corversbos) bepaald. Voor het onderzoek bleek de uitdaging te liggen in de belemmerende werking van de grondige verbouwing uit de jaren zeventig. Met name voor het bedrijfsgedeelte die toen zo grondig was verbouwd. Ook het erf met de groenstructuren, bijgebouwen en erfverhardingen is in kaart gebracht, gedateerd en van een cultuurhistorische waarde voorzien.