Daan Wennips

Mijn naam is drs. Daan Wennips (1987) en ik voer onderzoek uit naar het gebouwde erfgoed. Ik stel me graag aan u voor.

Onder de vlag van mijn onderzoeksbureau ‘Wennips Bouwhistorie’ voer ik sinds 2015 onderzoeksprojecten uit naar het gebouwde erfgoed. Sindsdien heb ik een groot scala aan onderzoeksprojecten uitgevoerd. Van bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van herbestemmingen tot voorbereidend onderzoek ten behoeve van een monumentstatus; van middeleeuwse woonhuizen tot kerken uit de wederopbouwperiode. Het onderzoek voer ik uit in opdracht van particulieren, bedrijven, instellingen en overheden.

In 2013 ben ik aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd als architectuurhistoricus. Vervolgens ben ik me gaan specialiseren als bouwhistoricus door de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht af te ronden in 2016. Tijdens de opleidingen heb ik zoveel mogelijk de praktijk opgezocht door stages te lopen bij een aantal erfgoedinstellingen: Vereniging Hendrick de Keyser, Vereniging Natuurmonumenten en Het Oversticht. Ter verbreding van mijn kennis heb ik in 2017 de opleiding Historische Buitenplaatsen en Landgoederen gevolgd. Daarnaast kan ik mijn kennis over het cultuurlandschap en groen erfgoed in de praktijk brengen als bestuurder en beheerder van landgoed Schellerberg in Zwolle.