Even voorstellen

Mijn naam is Daan Wennips (1987), ik ben als bouw- en architectuurhistoricus de man achter Wennips Bouwhistorie. Vanaf 2015 voer ik als zelfstandig onderzoeker projecten uit op het gebied van cultuurhistorisch, bouwhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek. Het gaat dan om historisch onderzoek naar het gebouwde erfgoed. De onderzoeksmethodieken en de fundamentele kennis heb ik opgedaan tijdens mijn studie Architectuurgeschiedenis aan de RuG te Groningen (2013). Hierna heb ik de vervolgopleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht (2016) gevolgd, waarmee ik me heb gespecialiseerd als bouwhistoricus. Het jaar daarop heb ik het verdiepingsvak Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de RuG te Groningen (2017) eveneens met succes afgerond.

Inmiddels heb ik veel verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd voor particulieren en bedrijven zoals Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser en onderzoeksbureau Het Oversticht te Zwolle. Voor de Stichting Interieurs in Friesland voer ik regelmatig opdrachten uit waarbij het historische woninginterieur centraal staat. Naast kennis over het gebouwde erfgoed heb ik affiniteit met het cultuurlandschap en groen erfgoed. Die kennis breng ik in praktijk als bestuurder en beheerder van landgoed Schellerberg te Zwolle.