Havezate Oldengaerde, Dwingeloo

Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (1)
Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (2)
Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (3)
Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (4)
Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (5)
Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (6)
Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (7)
Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (1) Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (2) Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (3) Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (4) Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (5) Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (6) Havezate Oldengaerde, Dwingeloo (7)

In het interieurhistorische onderzoek naar de voorsuite en achtersuite van havezate Oldengaarde werden de twee vertrekken minutieus onder de loep genomen. Het hoofdhuis met de classicistische voorgevel vormt het middelpunt van landgoed Oldengaerde, nabij Dwingeloo. Het huis bevat zeer veel historische interieuronderdelen waarvan uit het onderzoek bleek dat deze gedurende een lange periode tot stand is gekomen. Hoewel de voor- en achtersuite in het derde kwart van de zeventiende eeuw aan het oudere kern van het huis zijn toegevoegd, dateert het interieur van beide ruimtes voornamelijk uit het midden van de negentiende eeuw. In deze periode werden de suitedeuren tussen de vertrekken geplaatst en ondergingen ook de wanden en plafonds een modernisering volgens een strak symmetrisch concept. De positie van de raampartijen, suitedeuren, schouwen en plafonddecoraties waren daarbij van cruciaal belang. Een aantal onderdelen konden gedateerd worden aan de hand van hun vormgeving. Zo werd het papierbehang met bloemmotief vanwege de ingetogen kleurstelling van grijs, groen en blauw rond het midden van de negentiende eeuw gedateerd. Ook de decoraties op de schouwboezem in Biedermeijerstijl werd in deze periode gedateerd. De toegepaste decoratietechnieken konden deze datering ondersteunen. Op vergelijkbare wijze kwamen er echter ook enkele verassende ontdekkingen aan het licht. Zo bleek het gedecoreerde stucplafond in de voorsuite een recente reconstructie naar het oude model vanwege de drager van steengaas. Later bleken restanten van het oorspronkelijke (door riet gedragen) stucplafond zich in de kelder te bevinden.

Het onderzoek focuste zich op uitsluitend de voor- en achtersuite. De modegevoelige interieurs werden vroeger met enige regelmaat gemoderniseerd waardoor hedendaags interieuronderzoek zich moet baseren op kleine en vaak zorgvuldig weggewerkte bouwsporen. Interieurhistorisch onderzoek levert informatie over de historische gelaagdheid en de samenhang van een interieur en daarmee ook de cultuurhistorische waarde ervan.