Interieurinventarisatie, Friesland

interieurs, Friesland (1)
interieurs, Friesland (2)
interieurs, Friesland (3)
interieurs, Friesland (4)
interieurs, Friesland (5)
interieurs, Friesland (6)
interieurs, Friesland (7)
interieurs, Friesland (8)
interieurs, Friesland (1) interieurs, Friesland (2) interieurs, Friesland (3) interieurs, Friesland (4) interieurs, Friesland (5) interieurs, Friesland (6) interieurs, Friesland (7) interieurs, Friesland (8)

De laatste jaren is de aandacht voor historische interieurs binnen de erfgoedwereld toegenomen. Het interieur is in de meeste huizen een zeer modegevoelig onderdeel waardoor historische interieurs nog altijd te vaak in de vuilcontainer verdwijnen. Meestal door onwetendheid. Dat is jammer, want het zijn juist interieuronderdelen die getuigen van het vroegere gebruik, de welvaartspositie en de heersende mode van destijds. De onderdelen hebben daarmee een grote zeggingskracht en zijn karakteristiek voor oude gebouwen. De Stichting Interieurs in Fryslân probeert de kennis en aandacht voor het historische interieurs bij bewoners te vergroten. Een eerste stap daarbij is om de nog bestaande historische interieur(onderdelen) in geheel Friesland te inventariseren.

Sinds 2014 voer ik regelmatig werkzaamheden uit voor de Stichting Interieurs in Fryslân die dit onderzoek uitvoert. Door het afleggen van locatiebezoeken en het vastleggen van de interieuronderdelen maar ook door een waardering toe te kennen aan de interieurs. Dit maakt structureel wetenschappelijk onderzoek naar de Friese woninginterieurs mogelijk en wordt tegelijkertijd inzicht verkregen over de hoeveelheid bestaande historische interieurs in de provincie.