Onderzoek

Bij wijzigingen in de historische omgeving worden vaak hoge eisen gesteld aan een zorgvuldige omgang met monumentale waarden. Een bouwhistorische rapportage is daarom wenselijk en soms zelfs een verplicht onderdeel bij een vergunningaanvraag. Wennips Bouwhistorie is als onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in het opstellen van historisch onderzoek. Met een pragmatische houding worden de aanwezige historische waarden helder en adequaat uiteengezet. De onderzoeksrapportage geeft een volledig beeld van de historische ontwikkeling van een gebouw en gaat doelgericht in op de specifieke onderzoeksvragen. Het onderzoek vindt altijd plaats volgens de landelijke Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek (2009).

Presentatie bouwhistorisch onderzoek

Naast dat er hoge eisen gesteld worden aan de inhoudelijke kant van het onderzoek, krijgt ook de presentatie van het onderzoek de aandacht die het verdient. De rapportage wordt daarom rijk geïllustreerd door middel van historische foto’s, schetsen, plattegronden en historische kaarten. Hierdoor is het onderzoek ook voor minder ingewijden goed leesbaar.

Het onderzoek wordt gepresenteerd via een speciaal daarvoor ingerichte web-omgeving op www.tijdbeeld.com. Hierdoor zijn de onderzoeksresultaten altijd en overal beschikbaar. Het onderzoek kan openbaar gepubliceerd worden of er kan gekozen worden voor een beveiligde, afgeschermde omgeving. De digitale presentatie maakt het mogelijk om snel te schakelen binnen de overzichtelijke en interactieve tijdbalk of bijvoorbeeld naar de waardering en conclusies. Daarnaast kan er ook een PFD-bestand van het complete onderzoek gegenereerd worden. De website www.tijdbeeld.com is een gezamenlijk initiatief van vier onderzoeksbureaus.

Kosten bouwhistorisch onderzoek

De kosten van een bouwhistorisch onderzoek hangt af van de omvang van het gebouw of complex, de onderzoeksvraag en de historische gelaagdheid. Een bruikbaar onderzoek is altijd maatwerk, vraag daarom een vrijblijvende offerte aan.

Wennips Bouwhistorie

Drs. Daan Wennips

+316 499 119 42

daan@wennipsbouwhistorie.nl

KvK nummer Wennips Bouwhistorie: 64064859

Links

www.tijdbeeld.com

Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek, 2009