Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Over het onderzoekspand

Boerderij Laarmanshoek bevindt zich op een bijzondere plek op de overgang tussen een hoger gelegen es en het Vechtdal, nabij de samenkomst van de rivieren de Regge en de Vecht. Op deze plek stond ooit de havezate het Laer, de huidige kelder onder de boerderij stam nog uit deze fase. De omtrek van de kelder getuigd nog van de betrekkelijk bescheiden omvang van de havezate. Het was waarschijnlijk een éénlaags gebouwtje met daaromheen een enige tuinaanleg. In het begin van de achttiende eeuw is de status van havezate overgegaan op het nieuwe landhuis dat we tegenwoordig kennen als huis ’t Laer, even te zuiden van Ommen. Rond 1800 is de oude havezate (met uitzondering van de kelder) gesloopt. De huidige boerderij is in de eerste helft van de negentiende eeuw tot stand geko­men. Hierbij is een voor deze periode en voor Salland typerende boerderij-architectuur toegepast. Het achterhuis is naar de Zwolseweg gekeerd, wat logisch is vanwege de oriëntatie op de es, aan de overzijde van de Zwolseweg. Het voorhuis ligt zodoende naar de Vecht. De boerderij bevat nog altijd veel oorspronkelijke negentiende-eeuwse onderdelen die getuigen van de vroegere bewoning en de bewerking van het omringende landschap.

Over het onderzoek

Opdrachtgever: particulier

De aanleiding voor de opdracht vormde de huidige bouwtechnische staat van het achterhuis. In het onderzoek werd duidelijk dat de boerderij nog veel oorspronkelijke negentiende-eeuwse onderdelen bevatte en daarmee in aanmerking zou kunnen komen voor een gemeentelijke monumentstatus.