Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Over het onderzoek

opdrachtgever: Stichting Interieurs in Fryslân

Sinds 2014 voer ik regelmatig opdrachten uit voor de Stichting Interieurs in Fryslân. De stichting heeft onder meer als doelstelling om binnen enkele jaren de nog bestaande historische woninginterieurs in geheel Friesland te inventariseren. Mijn opdracht is om de inventarisaties uit te voeren door ter plekke opnames te maken van de historische woninginterieurs. Dit vindt veelal bij particulieren thuis plaats. De werkzaamheden bestaan uit het vastleggen van de interieuronderdelen door ze te fotograferen en het ordenen van de gegevens door ze in te voeren in een (gesloten) database, samen met de foto’s. Hierdoor kan structureel wetenschappelijk onderzoek naar het Friese woninginterieur uitgevoerd worden en wordt een inzicht gekregen in de hoeveelheid overgebleven historische interieurs. Vanaf 2017 ben ik ook betrokken bij de waardering van de interieuronderdelen waarmee de database ook van een relevante diepgang wordt voorzien.

Sinds het vogelvrij verklaren van historische interieurs in 2012 (voor zover niet expliciet beschreven in het monumentenregister) is de behoefte aan het creëren van draagvlak door voorlichting over dit kwetsbare erfgoed toegenomen. Juist in een tijd waarin de aandacht voor erfgoed en in het bijzonder interieurs groeit, is de vraag naar kennis over dit erfgoed groot. De Stichting Interieurs in Fryslân komt aan deze vraag tegemoet door kennis te delen en daarmee tegelijk ook draagvlak onder bewoners te creëren.