Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Over het onderzoekspand

Het Keunenhuis is een boerderijplaats in het Winterswijkse Woold die halverwege de achttiende eeuw voor het eerst is genoemd. De boerderij is altijd in handen geweest van rijke herenboeren. Dat bewijst onder andere het op het erf staande daglonershuisje uit het tweede kwart van de negentiende eeuw. In het daglonershuisje woonde een loonarbeider die per dag werd betaald: een dagloner. In het daglonershuisje ligt nog altijd een vloer van veldkeitjes die de contouren van de woonkamer annex keuken toont. Met donkere veldkeitjes is een vlakverdeling met daarin initialen van de toenmalige eigenaars gemaakt. Nadat de boerderij in 1907 afbrandde werd een jaar later begonnen met de bouw van een nieuwe boerderij. De oriëntatie van de nieuwe boerderij werd omgedraaid ten opzichte van de oriëntatie van de oude boerderij. Het voorhuis werd naar de weg gekeerd, wat afweek van de oude Winterswijkse traditie die het achterhuis op de weg oriënteerde. De achtergevel sluit wel volledig aan op de Winterswijkse bouwtraditie, zo is bijvoorbeeld de topgevel beschoten met verticale planken. In de achtergevel zitten zelfs enkele schijnvensters die bedoeld zijn om bij te dragen aan het architectonische beeld van de gevel. Het wijzigen van de oriëntering van de boerderij had ook gevolgen voor het erf, men verplaatste in 1910 de schuur, waarbij ook de wanden werden versteend.

Over het onderzoek

opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Hierbij werd nadrukkelijk gevraagd om ook de ontwikkeling van het erf in kaart te brengen. Zo werden de verschillende erfverhardingen en de beplanting in kaart gebracht met als doel deze te dateren en cultuurhistorisch te waarderen. Ook werd er aandacht besteed aan het karakter van het omringende landschap in relatie tot de historische boerderijplaats. Door middel van daterings- en waarderingskaarten voorzien van begeleidende tekst zijn de aanwezige cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. Hiernaast is ook aandacht besteed aan het grotendeels intact gebleven vroeg twintigste-eeuwse interieur in het voorhuis van de boerderij.