Havezate Rijswijk, Groessen

Slechts enkele achttiende-eeuwse prenten geven nog een indruk van de betere tijden die de havezate gekend heeft. Het oude verdedigbare gebouw bestond oorspronkelijk uit een hoge toren van dikke bakstenen muren met daarin een grote poortdoorgang. De poort gaf toegang tot een vrij ruim omgracht terrein. Diende het gebouw als voorburcht bij een grotere hoofdburcht…